Clients Board

Clients board je webová platforma umožňující průběžné testování, zpětnou vazbu a dialog s ambassadory značky. Na základě zvolených krotérií vyhledává vhodné kandidáty a co-workingovým modelem z nich tvoří značkové ambassadory.

 

Pre-testováním kampaní, produktů a služeb získáváme skupiny early adopters a skutečných milovníků značky. Díky průběžné komunikaci s klienty sbíráme i velké množství dat a zákaznických insightů v rekordně krátké době.